Ordensreglement

Forskrift om ordenreglement for grunnskolene i Gildeskål ble oppdatert og vedtatt 23.06.2011 i Kommunestyret. Ordensreglementet inkluderer også Skolefritidsordningen.

Ordensreglementet inneholder regler for oppførsel, regler for hvilke tiltak som skal brukes mot elever som bryter reglementet (sanksjoner) og regler for framgangsmåten når slike saker behandles (saksbehandlingsregler).

I tillegg til et felles ordensreglement for skolene, skal den enkelte skole utarbeide sitt eget reglement for trivsel, orden og oppførsel. Dette reglementet skal ta utgangspunkt i lokale forhold og skal sikre at skolen har rutiner og prosedyrer for å ivareta elevenes psykososiale skolemiljø (Opplæringsloven § 9a-3)

Formål:

Skolene i Gildeskål skal preges av et godt samarbeid mellom elever, foreldre og ansatte, der elevene lærer å se seg selv som medansvarlige.

Virksomhetens verdier - trygghet, trivsel, tilhørighet, læring og utvikling skal prege samarbeidet.

Reglementet tar utgangspunkt i at skolen er til for elevene, og at elevene ønsker å bruke sine ressurser til en god skole for alle.

 

Forskrift om ordensreglement - Gildeskål kommune 

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring.

Web levert av CustomPublish AS