Ordfører og varaordfører

Ordfører Bjørn Magne Pedersen (Høyre)

Ordfører Bjørn Magne Pedersen_web.jpgBjørn Magne Pedersen er født og oppvokst i Bodø. Bjørn Magne er gift og har 3 barn, har bodd på Inndyr siden 1992 og regner seg som «genetisk Gildeskålværing» med foreldre fra Gildeskål.

Han er utdannet Siviløkonom fra Bodø.

Hans arbeidserfaring er hovedsakelig som ass. rådmann og konstituert rådmann i Gildeskål kommune, fra solkraftindustrien i Glomfjord som administrasjonssjef og Facility Manager i REC Wafer Norway AS, fra vannkraftindustrien som økonomisjef og daglig leder i Sjøfossen Energi AS og som innkjøpssjef i SKS og, helt inntil konstitueringen, som assisterende banksjef fra Gildeskål Sparebank.

Bjørn Magne kom inn i kommunestyret ved valget i 2015, og satt da i Plan og eiendomsutvalget. Ved valget i 2019 ble han valgt til ordfører.

Kontakt: 
ordforer@gildeskal.kommune.no
mob 97 07 40 94

 

 

 

 

Varaordfører Ola Kaldager (Gildeskållista)

Varaorfører Ola Kaldager_web.jpg

Ola Kaldager er fra Krøderen i Krødsherad kommune. Han har hatt feriested i Følvika på Sandhornøy siden 2000 og flyttet offisielt til kommunen i 2015. Ola er gift og har 2 barn og 4 barnebarn fra tidligere ekteskap.

Ola har utdanning fra forsvaret og har i tillegg studert historie. Ola har tjenestegjort ved Brigaden i Nord-Norge og i Hans Majestets Garde. I mange år var han tilknyttet Sikkerhetsstaben og Heimevernsstaben ved Forsvarets Overkommando. Han har flere år med utenlandstjeneste; bl a i Libanon og på Balkan. De siste 10 årene før han gikk av var Ola tilknyttet Etterretningstjenesten der han bygde opp og ledet E-14, seksjonen for spesiell innhenting.

Ola gikk av med tidligpensjon i 2006. De siste årene har han drevet egen virksomhet; med kurs og foredrag innen krise, konflikt og beredskap, bl a har han vært med å kurse norske journalister om hvordan man skal oppføre seg i risiko-områder. Han har undervist på ulike masterprogram på BI i Oslo og ved Nord Universitet. Han har særlig vært involvert som rådgiver for Øvelse Nord.

Ola var med å starte Gildeskållista i 2019, han har ikke vært politisk aktiv tidligere, og han ble valgt som varaordfører samme år.

Kontakt:
varaordforer@gildeskal.kommune.no
mob 91 55 85 87

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS