Funksjon - profesjon  

Navn  

Tlf. arbeid  

Tlf. mobil privat  

Leder - Spesialsykepleier  

Tor Eivind Nilsen 

  

48 09 83 44 

91 69 89 53 

Nestleder –virksomhetsleder 

Åpen omsorg Fastland 

 Trine Ågnes 

95 28 25 56 

95 28 25 56 

Medlem – rådgiver 

Familie, oppvekst og kultur 

Gry Anita Hansen 

 

41 65 47 07 

Medlem – miljøterapeut psykisk helse  Tommy Westblikk 

98 10 43 00 

98 10 43 00 

Medlem – miljøterapeut psykisk helse Ingrid Hjertefølger 

41 24 93 70 

41 24 93 70 

Medlem –  

Ledende Helsesykepleier  

Elin Brattøy 

99 47 53 66 

41 62 90 50 

Medlem – prest Nils Jøran Riedl 

90 81 89 31 

(Menighetskontoret) 

40 14 03 85 

Medlem Kommuneoverlege Laila Didriksen 

75 40 38 88 

(Legekontor) 

95 11 58 15 

Medlem - lokal lege Vakthavende lege 

75 40 38 88 

(Legekontor) 

116 117 

(Legevakt) 

Varsling/melding skjer til leder, hvis denne ikke er tilgjengelig kontaktes nestleder.  Leder eller nestleder vurderer krisens omgang og gjør den første koordineringen, samt samler hele eller deler av kriseteamet avhengig av situasjonen. Leder/nestleder innkaller/etterspør ved behov ev nødvendig fagpersonell i og utenfor kommunen. 

Ved behov er kriseteamets samlingssted: Gildeskål bo- og servicesenter (vaktrom og kantine) I tillegg ligger kriseteamets «tiltakskort» i egen utstyrssekk på Gildeskål bo- og servicesenter. 

Når kommunens kriseledelse beslutter det, skal «kriseteam helse og sosial» etablere og drive mottakssted for personer som har behov for psykososial omsorg etter ulykker og katastrofer.  

Det vises til «Beredskapsplan for kommunal kriseledelse» for nærmere detaljer rundt tilgjengelige ressurser.