Når telefon-, mobil- og nettforbindelsen fungerer

Telefon:

Brann: nødnummer 110
Politi: nødnummer 112 (øvrige henvendelser 02800)
AMK: nødnummer 113 (for akutt helsehjelp)
Legevakt: 116117
Gildeskål kommune: 75 76 06 00

Internett:

I en krisesituasjon vil kommunens nettside og Facebook-side benyttes aktivt til å informere innbyggere og andre. 
Du finner oss på:
 www.gildeskal.kommune.no

 Facebook


 

Når mobil-, fasttelefon- og nettforbindelsen er ute

Det er en svært krevende situasjon dersom mobil-, fasttelefon- og nettverksforbindelse er ute av drift. Ved slike hendelser er det vanskelig for kriseledelsen å nå ut med informasjon. Det kan derfor være nyttig for deg å vite at når en slik situasjon oppstår og vedvarer over tid, vil den kommunale kriseledelsen samles for å håndtere situsjonen på best mulig måte.
Skulle du i en nødsituasjon få behov for bistand fra nødetatene, vil kontakt kunne opprettes fra følgende steder:

  • Inndyr: Gildeskål bo- og servicesenter.
  • Storvik: Storvik barnehage.
  • Nygårdsjøen: Nygårdsjøen oppvekstsenter.
  • Sandhornøy: Sandhornøy eldresenter.
  • Arnøyene: Sørarnøy skole.

Personellet på disse fem stedene kommuniserer med kommunal kriseledelse på Inndyr over satelittelefon.
Kriseledelsen kommuniserer videre mot nødetatene. I tillegg vil lokalt brannmannskap og lege kommunisere med egne nødetater over det nasjonale nødnettet.