running_with_money_bags_800_8687 (1)_132x200

Rådmannens forslag til budsjett 2020, handlingsdel og økonomiplan 2020-2023

Fredag 1. november 2019 kl. 10:00 orienterer rådmannen om sitt forslag til budsjett for 2020, handlingsdel og økonomiplan for 2020-2023 på Kommunestyresalen.
Klikk her for å se presentasjonen på web-TV.

Rådmannens forslag til budsjett 2020, handlingsdel og økonomiplan 2020-2023 og øvrige budsjettdokumenter vil offentliggjøres her 1. november 2019.

Eventuelle uttalelser må sendes til Gildeskål kommune innen 15. november 2019.

Budsjettdokumenter finner du her:

Saksframlegg - Budsjett 2020, handlingsdel og økonomiplan 2020-2023

Rådmannens forslag til Budsjett 2020, handlingsdel og økonomiplan 2020-2023

Betalingsregulativ 2020 - Teknisk - Rådmannens forslag

Betalingsregulativ 2020 - Familie, oppvekst og kultur - Rådmannens forslag

Betalingsregulativ 2020 - Helse og omsorg - Rådmannens forslag

Betalingsregulativ 2020 - Omsetning av alkoholholdig drikk - Rådmannens forslag

Budsjettnotat Selvkost 2020 Kommunale gebyrer VA og RBO

Netto utgift pr ansvar budsjett 2020-2023

Søknad om driftsmidler 2020 - Salten havbrukspark

Søknad om driftsmidler 2020 fra Gildeskål Vekst AS

Søknad om driftsmidler fra SNU

Handlingsplan SNU 2020

Budsjett for SNU 2020

Søknad om driftsstøtte 2020 fra Kigok

Søknad om driftsmidler 2020 Gildeskål kirkelige fellesråd

Søknad om investeringsmidler til brannsikring Gildeskål kirkelige fellesråd

Brannsikring Gildeskål kirkested

Søknad om investeringstilskudd Gildeskål kirkelige fellesråd

Tilstandsrapport kirker fra Gildeskål kirkelige fellesråd

Brev til eierkommuner - Forslag til årsbudsjett 2020, økonomiplan 2020-2023 for Salten brann

Forslag til økonomiplan 2020-2023 for Salten brann

Forslag til budsjett 2020 for Salten brann

Rapport Gibos og varmeanlegg

Særutskrift saksframlegg Rehabilitering tekniske anlegg Gibos

Budsjettendringsskjema

Ubundet kapitalfond 2020-2023

Spørsmål fra Gildeskål Arbeiderparti med svar fra administrasjonen

Spørsmål etter Levekårsutvalget møte med svar fra administrasjonen

Spørsmål fra Gildeskållista med svar fra administrasjonen

Nytt betalingsregulativ 2020- Teknisk - Rådmannens forslag

Digitale hjelpemidler - behov i skoler og barnehager i Gildeskål

Uttalelse fra Fagforbundet

Uttalelse fra Utdanningsforbundet

Formannskapets innstilling

 

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS