Kjørøyhaugen

Melding om vedtak

Reguleringsplan for Kjørøyhaugen med småbåthavn, Sandvik havn

Kommunestyret behandlet og vedtok i møte 18.06.2020 sak 2018/577 detaljreguleringsplan for Kjørøyhaugen med småbåthavn, Sandvik havn. 

Kommunestyrets vedtak kan påklages. Eventuell klage stiles til Fylkesmannen i Nordland, men sendes via Gildeskål kommune, Teknisk, plan og byggesak, postboks 54, 8138 Inndyr, innen 3 uker fra denne kunngjøringen. Eventuelle krav om erstatning etter Plan- og bygningsloven §15-3 eller innløsning etter samme lovs §15-2, må sendes til Gildeskål kommune innen 3 år fra denne kunngjøringen.

Planbeskrivelse med konsekvensutredning_Sandvik_havn__planid201806_vedtatt_180620

Planbestemmelser_Sandvikhavn_planid201806_vedtatt_180620

Plankart_Sandvik_havn_planid201806_vedtatt_180620

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS