Oversiktskart[1]

Gang- og sykkelveg Inndyr

Åpent møte

Reguleringsplan for gang- og sykkelveg Inndyr er nå på høring og det arrangeres åpent møte for å gi informasjon om planen.

Tid: Tirsdag 21.02. kl. 18.00

Sted: Kommunehuset på Inndyr (kommunestyresalen)

Det vil bli informasjon om planforslaget og mulighet til å stille spørsmål og komme med innspill.

 

2023-02-13
Oversiktskart[1]

Høring og offentlig ettersyn

Reguleringsplan for gang- og sykkelveg Inndyr

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 legges reguleringsplan for gang- og sykkelveg Inndyr ut til offentlig ettersyn.

Planen omfatter en strekning på ca. 2 km, fra Flathaugen i nord til Oldervika i sør. Planens formål er å å bedre trafikksikkerheten gjennom Inndyr sentrum, særlig for barn og unge/skolevei.

2023-02-09
Solvikhaugen  illustrasjon

Offentlig ettersyn:

Detaljreguleringsplan for Solvikhaugen

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for kombinert formål bolig, fritidsbolig og utleie av fritidsboliger, samt naust, klubbhus, småbåthavn med flytebrygge og molo.

2022-09-19
Gildeskål kirkested

Offentlig ettersyn:

Detaljreguleringsplan for Gildeskål kirkested

Reguleringsplanforslag for Gildeskål kirkested legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens § 12-10. 

2022-09-19
Illustrasjon Sørarnøy havn

Høring og offentlig ettersyn

Reguleringsplanforslag Sørarnøy havn, planID 202001

I henhold til plan og bygningsloven §  5-2 og § 12-10 legges detaljreguleringsplan for Sørarnøy havn ut på høring og offentlig ettersyn. Høringsfristen er satt til 29.08.21.

2021-07-07
Kirkested_bilde

Høring og offentlig ettersyn

Reguleringsplanforslag Gildeskål kirkested, planID 201702

I henhold til plan og bygningsloven § 12-10 legges detaljreguleringsplan for Gildeskål kirkested ut på høring og offentlig ettersyn. Høringsfristen er satt til 12.06.20.

2020-04-29
Kjørøyhaugen_199x150

Reguleringsplan til offentlig ettersyn

Kjørøyhaugen med småbåthavn- Sandvika planID 201806

I henhold til plan og bygningsloven § 12-10 legges detaljreguleringsplan for Kjørøyhaugen med småbåthavn- Sandvika ut på høring og offentlig ettersyn. Planen ble behandlet i Plan og eiendomsutvalget 17.09.19. Høringsfristen er satt til 04.11.19.

2019-09-20
Forstørrelsesglass_200x150

Reguleringsplaner til offentlig ettersyn

I henhold til plan og bygningsloven § 12-10 legges følgende planforslag for Stabbursvingen og Moan steinbrudd ut på høring og offentlig ettersyn. Planene ble behandlet av plan- og eiendomsutvalget den 13.11.2018 hvor Rådmannens forslag til å sende planene ut på høring ble enstemmig vedtatt.

2018-11-28
til_høring_200x207

Reguleringsplanforslag for Buberget hyttefelt

HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN

I henhold til Plan- og bygningsloven §12-10 sendes reguleringsplanforslag for Buberget Hyttefelt ut på høring og offentlig ettersyn etter første gangs behandling i planutvalget den 18.04.2017.

 

2017-05-05
kartutsnitt_solvikhaug

Revidert 02.06.2016

Forslag til reguleringsplan over Solvikhaugen

HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN AV OMRÅDEREGULERING DETALJREGULERING FOR SOLVIKHAUGEN BOLIGOMRÅDE 

PLANID: 1838-201506

2016-08-30
Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS