Kirkested_bilde

Høring og offentlig ettersyn

Reguleringsplanforslag Gildeskål kirkested, planID 201702

I henhold til plan og bygningsloven § 12-10 legges detaljreguleringsplan for Gildeskål kirkested ut på høring og offentlig ettersyn. Høringsfristen er satt til 12.06.20.

2020-04-29
Kjørøyhaugen_199x150

Reguleringsplan til offentlig ettersyn

Kjørøyhaugen med småbåthavn- Sandvika planID 201806

I henhold til plan og bygningsloven § 12-10 legges detaljreguleringsplan for Kjørøyhaugen med småbåthavn- Sandvika ut på høring og offentlig ettersyn. Planen ble behandlet i Plan og eiendomsutvalget 17.09.19. Høringsfristen er satt til 04.11.19.

2019-09-20
Forstørrelsesglass_200x150

Reguleringsplaner til offentlig ettersyn

I henhold til plan og bygningsloven § 12-10 legges følgende planforslag for Stabbursvingen og Moan steinbrudd ut på høring og offentlig ettersyn. Planene ble behandlet av plan- og eiendomsutvalget den 13.11.2018 hvor Rådmannens forslag til å sende planene ut på høring ble enstemmig vedtatt.

2018-11-28
til_høring_200x207

Reguleringsplanforslag for Buberget hyttefelt

HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN

I henhold til Plan- og bygningsloven §12-10 sendes reguleringsplanforslag for Buberget Hyttefelt ut på høring og offentlig ettersyn etter første gangs behandling i planutvalget den 18.04.2017.

 

2017-05-05
kartutsnitt_solvikhaug

Revidert 02.06.2016

Forslag til reguleringsplan over Solvikhaugen

HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN AV OMRÅDEREGULERING DETALJREGULERING FOR SOLVIKHAUGEN BOLIGOMRÅDE 

PLANID: 1838-201506

2016-08-30
Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret

Web levert av CustomPublish AS