SFO- Redusert foreldrebetaling

SFO

Rett til redusert foreldrebetaling

Fra 1.august 2020 er forskriften til opplæringsloven endret, og det innføres rett til redusert foreldrebetaling for familier med lav inntekt og barn på 1. og 2.trinn på SFO. 

Kommunen skal etter søknad gi reduksjon i foreldrebetalinga for skolefritidsordninga på 1. og 2. årstrinn slik at den per elev utgjør maksimalt seks prosent av inntektene til husstanden, dersom foreldrebetalingen for ett skoleår utgjør mer enn seks prosent av inntektene til husstanden det siste året, eller det er en varig nedgang i inntektene til husstanden inneværende år som gjør at foreldrebetalinga for ett skoleår utgjør mer enn seks prosent av inntektene til husstanden. 

Foresatte må fortsatt betale matpenger i hht. til kommunens betalingsregulativ. 

Les mer i denne veiledningen.

Last ned søknadsskjema.

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS