SALT forførte Norwegian-magasinet

Norwegianmagasinet, som ligger i alle stollommer på Norwegians flygninger til inn- og utland, har fått øynene opp for SALT og har i siste nummer 20 sider om SALT og andre attraksjoner i regionen, under overskriften "welcome to the hottest town in Scandinavia".

Norwegianmagasinet_SALT2.jpgAllerede kort tid etter åpningen av SALT ser vi hvilken tiltrekningskraft det har. Journalistene i Norwegianmagasinet lot seg begeistre og har laget flott Salten-reklame over 20 sider i sin siste utgave. Andreas Førde i SALT og jentene i Visit Bodø har gjort en flott jobb som gir både SALT og reiselivet i regionen god reklame.

Du kan se nettutgaven av magasinet her.

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS