SALT-logo

Samarbeid mellom frivillige lag/foreninger i Gildeskål og SALT

Nå nærmer åpningen av SALT seg med stormskritt. SALT er derfor interesserte i å komme i kontakt med lag og foreninger som kan tenke seg å samarbeide med dem.

Nå er det bare 4 måneder til SALT åpner på Langsanden.

De fleste er vel nå kjent med hva SALT er og at Gildeskål kommune står innfor et kulturår uten sidestykke. Det planlegges saunasamtaler, konserter, festivaler og lignende. Med andre ord masse aktivitet og et fantastisk kulturtilbud til oss, samt en unik mulighet til å delta på noe spektakulært og spennende.

Vi sender i den forbindelse ut dette brevet for å finne ut av hvilke lag og foreninger som kan være interesserte i å samarbeide med SALT når det skal avholdes større arrangementer. Under disse arrangementene vil det være behov for mye folk i forskjellige deler av arrangementet. Det kan være alt fra rigging til vakter og servering.

Kan deres lag/forening være interessert i å stille på dugnad mot at dere mottar en økonomisk kompensasjon for jobben. Størrelsen på den økonomiske kompensasjonen vil avtales med gjeldende lag/forening før det enkelte arrangement, da arrangementene vil variere i størrelse. Dette er ikke noen bindende «avtale», men et forsøk på å sammenstille en liste over hvem som er aktuelle samarbeidspartnere.

Hvis deres lag/forening er interessert, send en mail med kontaktinformasjon til bakhei@gildeskal.kommune.no, eller ring 75 75 76 61 / 99 26 95 07.

Svarfrist: Så snart som mulig, helst innen utgangen av mai.

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS