Sandhornøy eldresenter

Sandhornøy eldresenter ligger på Mårnes på Sandhornøya og er et bofellesskap for eldre. Bofellesskapet har 10 boenheter som er tilpasset bevegelseshemmede. Beboerne tildeles hjemmetjenester etter individuelle behov og får tilbud om å leie trygghetsalarm som er tilknyttet kommunens trygghetsalarmsentral. Måtider kan kjøpes og nytes i fellesskap i eldresenterets dagligstue.

Lag og foreninger avholder møter og bidrar med sosiale aktiviteter på eldresenteret.

Åpen omsorg øyene har sin base ved eldresenteret og ivaretar pleie og tilsynsbehov til beboerne på eldresentert og hjemmeboende på Sandhornøy og Arnøy.

Kontaktinformasjon Sandhornøy eldresenter - Åpen omsorg øyene  Tlf. 975 61 680 eller  telefax 75 75 85 33

Søknad om plass ved eldresenteret sendes pleie og omsorg Gildeskål bo og servicesenter 8140 Inndyr.                 Tlf 75 76 06 00

 

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS