Skjemaer

Om du bruker våre skjemaer for kontakt med kommunen, forenkler det vårt arbeid og gjør at vi kan gi deg raskere service. Skjemaene er ordnet alfabetisk.

  • Skjema-digitalt.png   bak navnet på skjemaet betyr at dett er et elektronisk skjema og kan sendes inn digitalt.
  • Skjema-penn.png   angir at du må skrive ut skjemaet og fylle inn før du sender det i posten til oss.

Du finner også henvisning til skjemaene under de aktuelle tjenestene.

Elektroniske skjemaer

Disse kan du fylle ut direkte på skjerm og sende inn til oss elektronisk. De ulike skjemaene er bygd opp med en trinn for trinn gjennomgang av de felter du må fylle ut for å kunne søke. Det ligger kontrollsjekker på en del felter som du  fylle ut for å sende skjemaet.
Du har mulighet til å starte på et skjema og mellomlagre det, for så å hente det opp fra din "historie" ved en senere anledning. De elektroniske skjemaene blir sendt kryptert til oss for deretter å bli behandlet i vårt saksbehandlingssystem.
Vi trenger å vite hvem du er, derfor må du for de fleste skjemaene identifisere deg med ID-porten.

Utskrift på papir / lagre PDF
  • Klikk på "utskrifts-ikonet" Utskrift-ikon.jpg oppe til høyre , og skriv ut kvitteringssiden etter at du har trykket på "Send inn"-knappen. Behold papirkopien som kvittering.
  • Du kan lagre det ferdige skjemaet (i PDF-format) elektronisk etter at du har trykket på "Send inn"-knappen.
  • Dersom du vil skrive ut et tomt skjema, klikk på "utskrifts-ikonet" før innfylling av skjema.

Papirskjema

Våre papirskjema er pdf-dokumenter som du kan skrive ut og fylle ut før du sender det i posten til oss.

Oversikt skjemaer

A

Anmodning om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse Skjema-digitalt.png
Anmodning om forhåndskonferanse Skjema-digitalt.png
Avkjørsel fra offentlig vei - søknad Skjema-digitalt.png

B

Barnehage - Ny plass og endring Skjema-digitalt.png
Barnehage - Permisjon og oppsigelse Skjema-digitalt.png
Barnehage - Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehageSkjema-penn.png
 

D

Deling av eiendom/rekvisisjon av oppmåling, søknad om Skjema-penn.png

Dispensasjon for tiltak på eiendom, søknad om Skjema-penn.png 

F

Fri fra undervisning Skjema-digitalt.png

G

Gravemelding Skjema-penn.png

J

Jordleie Skjema-penn.png

K

Klage på forvaltningsvedtak Skjema-digitalt.png
Kulturarrangement Skjema-digitalt.png
Kulturmidler Skjema-digitalt.png

M

Musikk-/kulturskole - Opptak, fornyelse og utmelding Skjema-digitalt.png

N

Nabosamtykke – nabogrense Skjema-penn.png
Nabovarsel Skjema-penn.png
Nabovarsel, gjenpart Skjema-penn.png

P

Parkeringstillatelse for forflytningshemmedeSkjema-digitalt.png
Parkeringstillatelse for forflytningshemmede - Legeerklæring Skjema-digitalt.png

S

Sanitærabonnement, søknad om Skjema-penn.png
Skadet vilt – melding om Skjema-digitalt.png
Skatteattest - melding om Skjema-digitalt.png
Skjenkebevilling - enkelt anledning/ambulerende Skjema-digitalt.png
Skolefritidsordning (SFO) - Ny plass, endring og utmelding Skjema-digitalt.png
Snøscooter Skjema-penn.png
Snøscooter, legeerklæring Skjema-penn.png
Startlån Skjema-digitalt.png

T

Tillatelse til tiltak - søknad om Skjema-digitalt.png
Tilsyn i barnehage Skjema-digitalt.png

U

Utslippstilltatelse Skjema-penn.png

 

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Rådmann Helge D. Akerhaugen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret

Web levert av CustomPublish AS