Smittevern ved fysisk oppmøte på NAV-kontoret

På grunn av covid 19-pandemien ber vi deg gjøre noen vurderinger før du kommer inn i NAVs publikummottak.

nav-logo-hvit

På grunn av covid 19-pandemien ber vi deg vurdere følgende før du kommer inn i vårt publikumsmottak:

 

  • Er mitt besøk hos NAV helt nødvendig?

 

  • Bestilling av møte/timeavtale gjør du ved å logge inn på Mitt NAV på www.nav.no eller ved å ringe NAV på 55 55 33 33.

 

  • Alle henvendelser som gjelder foreldrepenger, grunn- og hjelpestønad, barnebidrag og utbetalinger av arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd skal rettes via Mitt NAV på www.nav.no eller på tlf. 55 55 33 33

 

  • Alle henvendelser som gjelder pensjon skal rettes via Mitt NAV på www.nav.no eller på tlf. 55 55 33 34

 

  • For å søke sosialhjelp kan du søke digitalt via www.nav.no eller ved å finne skjema på Gildeskål kommune sin nettside. Dersom du ikke kan søke digitalt kan du finne søknadsskjema i papirform i minibanken. Søknaden kan du så legge i konvolutt og slippe i NAV Gildeskål sin postkasse i minibanken.

 

  • Er jeg helt sikker på at jeg er frisk?

 

  • Dersom du har forkjølelsessymptomer, har vært ute på reise uten å være i karantene etterpå eller har vært i nær kontakt med andre som har fått påvist covid 19, må du ikke besøke oss

 

 

For vår og for våre brukeres sikkerhet ber vi om at alle besøkende spriter hendene sine ved ankomst og når de forlater lokalet.

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret

Web levert av CustomPublish AS