Hubanken_logo

Stor søkning til Boligetablering i distriktene programmet

Kommunen mottok 15 søknader på programmet Boligetablering i distriktene i regi av Husbanken.

Gildeskål kommune ble våren 2012 valgt å være en av tolv prøvekommuner for et nytt virkemiddel i regi av Husbanken for å øke bygging av nye helårsboliger i distriktene.

I en tre års periode skal Kommunal og regionaldepartementet dele ut 20 millioner kroner per år i tilskudd til boligbyggere i de utvalgte kommunene. Den primære målsetningen med programmet er å utvikle ny kunnskap om effektive virkemidler for å stimulere boligetablering i distriktene.

Tilskuddsordningen kan gi inntil 15% tilskudd av prosjektkostnadene til bedrifter, og inntil 20% for private utbyggerer. Totalt ble søkt om tilskudd på 86 boliger og for 40 millioner kroner i de tolv kommunene for 2012.

I løpet av de nærmeste ukene vil det være klart hvem som fikk tildeling for 2012.

Gildeskål kommune inviterer allerede nå til å sende inn søknader for 2013. Søknadene fra utbyggere skal sendes til kommunen som videreformidler søknaden dersom den møter Husbankens kriterier for programmet.

Hvis du vil lese mer om programmet se Husbankens sider her.

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS