Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Strategi for Eierstyring

Gildeskål kommune legger «Strategi for eierstyring» til grunn ved styring av selskaper Gildeskål kommune er deltaker i eller eier av. Denne strategien retter seg mot kommunestyret, eierrepresentantene og styrene. Eierstrategien er utarbeidet med tanke på å øke det politiske engasjement, legge felles føringer og sikre nødvendig handlingsrom for styring av de selskaper kommunen deltar i. Eierstrategien skal forelegges nye eierrepresentanter i selskapenes eierorgan samt styremedlemmer før de blir forespurt om å ta verv. 

Gildeskål kommune har vedtatt i sak 5/16 en «Felles strategi for samarbeid og eierstyring» for de samarbeidene og interkommunale selskaper kommunene er engasjert i gjennom Salten regionråd. Eierstrategien «Strategi for eierstyring» for egne selskaper er   basert på denne felles eierstrategien som er utviklet i samarbeid med de øvrige Saltenkommunene.   Dersom det oppstår konflikt mellom disse to eierstyringsstrategiene skal bestemmelsene i «Felles strategi for samarbeid og eierstyring» gå foran.

Strategi for eierstyring

Figurer rundt et møtebord

Publisert