Sykehjem - Gibos institusjonsavdelinger

Sykehjem/Institusjon har 28 langtidsplasser og i tillegg er det etablert 4 korttidsplasser i forbindelse med innføringen av samhandlingsreformen. 1 KAD rom og 16 langtidsplasser er fordelt på 2 skjermede avdelinger for demente og de resterende er fordelt på 2 pleieavdelinger.

Sykehjemmet yter heldøgns pleie og omsorg til personer som på grunn av sykdom og/eller funksjonshemning ikke kan bo i egen bolig eller omsorgsbolig. Det legges vekt på at beboerne skal oppleve en trygg hverdag preget av trivsel og livskvalitet. Sykehjemmet har et fint tilrettelagt uteområde med sansehage, store terrasser, hagestue, naust mm.

Inntaksteamet har møte hver 14 dag, og behandler søknader om opphold i institusjonen og gjør vedtak. Ved behov behandles søknader fortløpende.

Kontaktinfo:
Gildeskål Bo og servicesenter
8140 Inndyr
Tlf 75 76 07 50
Telefax 75 76 07 65
postmottak@gildeskal.kommune.no Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser, du må slå på Javascript for å kunne se den.

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS