Tilskudd til inkludering av barn og unge 2022

Bufdir vil om kort tid åpne for søknader til tilskuddskuddsordningen "Tilskudd til inkludering av barn og unge"

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (bufdir) vil om kort tid åpne for søknader til tilskuddsordningen "Tilskudd til inkludering av barn og unge".

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp.

Offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører kan søke om tilskudd. Enkeltpersonforetak og privatpersoner kan ikke søke.

Mer informasjon kommer når tilskuddsordningen åpner for søknader. 

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring.

Web levert av CustomPublish AS