Gruppeklem.

Tilslutning til Valgløftet 2019

Kommunestyret vedtok i møte 26.06.2019 å tilslutte seg til Valgløftet 2019:

I årets valgkamp sier vi nei til:
Hets, mobbing, trakassering, skjellsord og personangrep.

Vi sier ja til:
Saklige debatter med god meningsbryting og argumentasjon.

Vi forventer:
At sentrale politikere selv er rollemodeller i diskusjoner og debatter.

Vi vil bidra med:
Alt vi har av kunnskaper og krefter for å bygge lokaldemokratiet videre.
Opplysende og ansvarsfulle diskusjoner og debatter.

I valgkampen ønsker vi at:
Vi behandler hverandre med respekt, også når vi er uenige.
Vi alle jobber aktivt for at alle stemmer kan bli hørt.
Vi viser hverandre gjensidig tillit.
Vi jobber for at flest mulig vil bruke stemmeretten.
Vi viser barn og unge hvorfor lokaldemokratiet er verdt å kjempe for.

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS