Opplev Gildeskål_200x150

Turistguideopplæring i Gildeskål

Kunnskapssenteret i Gildeskål vil i samarbeid med Sjøfossen næringsutvikling tilby opplæring av turistguider i Gildeskål, og trenger derfor kontakt med dem som kan være interessert i å delta på denne opplæringen. 

Både på kommunalt og fylkeskommunalt nivå skal det satses på å utvikle turistnæringen, så nå er rette tiden for dem som vil prøve noe nytt. 
Samlingene vil høyst sannsynlig gå i oktober-november. Vi vil imidlertid i samarbeid med prosjektleder for SALT, Andreas Førde, starte med opplæringen av guider som kan ta oppdrag på busser fra Bodø til Sandhornøy. 

Ta kontakt med Kunnskapssenteret i Gildeskål ved
Kate Sølvi Kristiansen,
tlf. 75756300/ mobil 99275668.
Mail: kate@kig.no

Se opplæringsplan HER

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS