Utlån

Lånetid for bøker, musikk og tidsskrifter er 30 dager. For DVDer er lånetiden 7 dager.

Materiale som ikke skaffes tilbake, må erstattes.

Dersom vi ikke har de materiale som etterspøtango for torres, kjøper vi inn eller forsøker å skaffe det fra et annet bibliotek