Valglogo

Valgresultater Kommunestyrevalget 2015

Her finner dere flere oversikter over valgresultater for Kommunestyrevalget 2015.

Mandatfordeling: Arbeiderpartiet 7, Høyre 3, Fremskrittspartiet 2, Senterpartiet 3, Venstre/Kristelig Folkeparti 1, Sosialistisk Venstreparti 1

Her er flere oversikter som viser valgresultatet:
Oversikt over valgte representanter.pdf
Kandidatstemmetall per parti.pdf
Kretsrapport.pdf
Mandatfordeling.pdf
Slengere.pdf

Vi gratulerer:
Arbeiderpartiet; Petter Jørgen Pedersen, Silje Nordgård, Anne Wiik, Gunnar Skjelvik, Janette Festvåg, Håkan Hammer, Heidi Bakke
Fremskrittspartiet; Thrond Gjelseth, Jan Arne Birkeli
Sosialistisk Venstreparti; Kenneth Norum 
Høyre; Walter Pedersen, Bjørn Magne Pedersen, Britt Larsen
Venstre/Kristelig Folkeparti; Odd Hermann Kaspersen
Senterpartiet; Svein Magnar Eggesvik, Hilde Furuseth Johansen, Knut-Eirik Svendsen


 

Gildeskål kommune | Inndyrveien 72, 8140 Inndyr. Postboks 54, 8138 Inndyr | Telefon: 75 76 06 00 | Faks: 75 75 75 11 | E-post: postmottak@gildeskal.kommune.no | Org.nr: 845901422 | Kontonr: 4609.07.00308
|

Ansvarlig redaktør: Kommunedirektør Geir Mikkelsen. Alle henvendelser vedr. innhold rettes til Servicekontoret.   Personvernerklæring. Tilgjengelighetserklæring

Web levert av CustomPublish AS