Her finner du jordleieskjema. Avtale skrives i to eksemplarer. Eier og leietaker beholder hver sin. Stft gjerne med kart som viser hvilke areal som er utleid. Eier sender kopi til kommunen for godkjenning.

Jordleieskjema