Selv om antallet bønder har gått ned, er mye av arealene fortsatt i drift og behovet for beiteområder er økende. Dette har sammenheng med den voksende kjøttfènæringa. Her skjer det mye spennende og vi har flinke bønder som ikke er redd for å gå nye veier. Visste du f eks at vi har mange ulike kjøttfèslag representert i kommunen? Her finner du både Hereford, Aberdeen Angus, Charolais, Limousine og Skotsk Høylandsfè! Også gammelnorsk sau, Boer-geiter fra Sør-Afrika, lama fra Sør-Amerika, påfugler og perlehøns er noen av de dyrene du finner på gårdene våre.

Vi har etterhvert flere hogstmodne plantefelt og i 2012 vedtok kommunen en hovedplan for landbruksveier. Bygging av gode skogsveier er avgjørende for å få tatt ut virke.