Veterinærkontoret kan også kontaktes på mail: oernesvet@hotmail.com 

De er også på Facebook

Bekymringsmeldinger dyrevelferd:
Bruk varslingsknappen på Mattilsynets hjemmeside:

https://mattilsynet.no/varsle

Skadde og syke dyr:
For skadde og syke husdyr ta kontakt med eier eller den kommunale veterinærvakta.

Finner du skadde ville dyr, les mer her:

https://mattilsynet.no/dyr/dyrevelferd/ansvaret-for-ville-dyr