Her er lenke til Landbruksdirektoratet for veiledning og skjema for å søke konsesjon og skjema for egenerklæring om konsesjonsfrihet. 

https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/eiendom/konsesjon-paa-eiendom