Statsforvalteren i Nordland fordeler tilskuddsmidlene til kommunene i Nordland. Gildeskål kommune har i 2023 fått tildelt en pott på kr 50.000.Det kan ikke innvilges tilskudd til tiltak som er påbegynt før kommunen har innvilget søknaden.