Skolen er fådelt og elevene er i hverdagen fordelt på tre grupper; 1. - 4. klassetrinn, 5. - 7. klassetrinn og 8. - 10. klassetrinn.  Sør-Arnøy har god ferge- og hurtigbåtforbindelse.